Säätiön tarkoitus ja toiminta

Kulmakoulusäätiö sr perustettiin 1931 tukemaan Kulmakoulun toimintaa. Koulun tehtävänä oli ”älyllisen kasvatuksen ohella yritettävä kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden siveellisen tahdon kasvattamiseen Jeesuksen vuorisaarnan hengessä”.

Säätiön perustivat Yrjö Eloniemi Kulmakoulun edustajana, Berndt Kahlroth ja Ruusu-Risti r.y.. Kulmakoulusäätiön hankkiman koulurakennuksen rahoituksen ja myöhemmin koulutoiminnan harjoittamisen mahdollistivat merkittävällä taloudellisella tuella Ruusu-Ristiä lähellä olevat perustajajäsenet Berndt Kahlroth ja Yrjö Eloniemi. Koulutoiminnan loputtua 1981 säätiön tarkoitukseksi on määritelty, vuoden 2017 sääntömuutos huomioiden:

 

Kulmakoulusäätiön tarkoituksena on kannattaa ja tukea eettistä ja henkistä sivistys- ja kasvatustyötä, joka perustuu totuuden etsimiseen ja Vuorisaarnaan mukaiseen elämänymmärrykseen.

 

Tämän tarkoituksen säätiö toteuttaa, kiinnittäen erityistä huomiota myös nuorisoon ja lapsiin,


a) jakamalla apurahoja ja avustuksia

b) tukemalla taloudellisesti julkaisutoimintaa ja keskustelu- ja puhetilaisuuksia ja

c) mahdollisuuksiensa mukaan ylläpitämällä ja tukemalla tähän elämänymmärrykseen perustuvaa toimintaa.