Kulmakoulusäätiön jakamat
apurahat ja niiden hakeminen

Apurahan hakeminen sivistys- ja kasvatustyöhön
vuodelle 2024

 

 Kulmakoulusäätiön tarkoituksena on tukea eettistä ja henkistä sivistys- ja kasvatustyötä, joka perustuu totuuden etsimiseen ja vuorisaarnaan mukaiseen elämänymmärrykseen. Säätiön erityisenä tavoitteena on tukea lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kasvatustyötä.

 

 Apurahan hakijan tulee esittää lyhyessä, vapaamuotoisessa hakemuksessaan mihin apurahaa haetaan, perustelut sekä haettavan apurahan suuruus. Lisäksi pyydetään lyhyt yhteenveto siitä, kuinka hakemus täyttää Kulmakoulusäätiön tarkoituksen.

 

 Apurahan myöntämisestä päättää säätiön hallitus. Ilmoitukset myönteisistä päätöksistä annetaan hakijoille tiedoksi 30.11.2023 mennessä. Ennen apurahan maksua hyväksyttyjen apurahojen saajilta pyydetään henkilö- tai yhteisötiedot täydellisinä ja tilinumero. Apurahat maksetaan vuoden 2024 tammikuussa.

 

 Apurahaa saaneiden on esitettävä selvitys apurahan käyttämisestä seuraavan vuoden 2024 loppuun mennessä.

 

 Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa Kulmakoulusäätiölle sähköpostitse 30.9.2023 mennessä. hakemukset@kulmakoulusaatio.fi

 

Sähköpostiin ei hakemuksen lisäksi muita liitteitä, eikä linkkejä.

 

 

Olavi Kauppila,

Kulmakoulusäätiö sr hallituksen puheenjohtaja