Apurahahakemus vuodelle 2020

Kulmakoulusäätiön jakamat
apurahat ja niiden hakeminen

Kulmakoulusäätiö jakaa apurahoja säätiön tarkoitusta tukeviin kohteisiin. Myönnettävien apurahojen määrä päätetään vuosittain. Apurahat maksetaan viimeistään vuoden loppuun mennessä.

 

Alla oleva ilmoitus vuoden 2020 Kulmakoulusäätiön apurahojen hakemiseksi julkaistaan mm. Helsingin Sanomissa 30.8.2019 sekä näillä Kulmakoulusäätiön kotisivuilla ”kulmakoulusaatio.fi”:


Kulmakoulusäätiön tarkoituksena on kannattaa ja tukea eettistä ja henkistä sivistys- ja kasvatustyötä, joka perustuu totuuden etsimiseen ja Vuorisaarnaan mukaiseen elämänymmärrykseen.

 

Tämän tarkoituksen säätiö toteuttaa, kiinnittäen erityistä huomiota myös nuorisoon ja lapsiin, a) jakamalla apurahoja ja avustuksia b) tukemalla taloudellisesti julkaisutoimintaa ja keskustelu- ja puhetilaisuuksia ja c) mahdollisuuksiensa mukaan ylläpitämällä ja tukemalla tähän elämänymmärrykseen perustuvaa toimintaa.

 

 

Kulmakoulusäätiön vuoden 2020 apurahat ilmoitetaan haettaviksi.

Kulmakoulusäätiö on perustettu 27.4.1931 ja sen tarkoituksena on säädekirjan mukaisesti

kannattaa ja tukea eettistä ja henkistä sivistys- ja kasvatustyötä, joka perustuu totuuden etsimiseen

ja vuorisaarnaan mukaiseen elämänymmärrykseen.


Erityishuomio on lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla työllä.

 

Apurahan hakijan tulee esittää vapaamuotoisessa hakemuksessaan mihin apurahaa haetaan ja perustelut sekä haettavan apurahan suuruus. Hakijan tilinumero ja henkilö- tai yhteisötiedot on ilmoitettava täydellisinä.

Apurahan myöntämisestä päättää säätiön hallitus.

Ilmoitukset myönteisistä päätöksistä annetaan hakijoille tiedoksi 15.11.2019 mennessä.


Aiemmin apurahaa saaneiden on, viimeistään hakemuksen yhteydessä, esitettävä selvitys aiemmasta apurahan käytöstään.


Hakemisohjeet ja hakemuksen yhteenvetokaavake löytyy www.kulmakoulusaatio.fi sivuilta.

 

Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 30.9.2019 mennessä osoitteella:


Kulmakoulusäätiö

c/o Kauppila

Länsilinnake 6 A

02160 ESPOO

 

Apurahahakemus vuodelle 2020